Bez oprogramowania ani rusz

Programy do zarządzania będące składowymi skomplikowanych systemów komputerowych służących do usprawniania funkcjonowania każdej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa są powszechne w większości organizacji. Dynamika zmian rynkowych, a przez to również kompetencji, zapotrzebowania na wiedzę i rozwoju technologii jakoby wymusza na przedsiębiorstwach inwestowanie w software do zarządzania.