Program dla firm transportowych

Program dla firm, który zwiększy skuteczność działania jej na polu rynkowym, powinien być ścisłe dopasowany do potrzeb, których spełnienie wymaga profil działalności przedsiębiorstwa. Dlatego tez powstają różne programy poprawiające system działania firmy, których przeznaczenie bywa bardzo odmienne.