Rejestracja czasu pracy prowadzona jest we wszystkich współczesnych firmach, przy czym najczęściej stosowaną w tym zakresie metodą są czytniki oraz karty identyfikacyjne. Stanowią one podstawowe elementy specjalistycznych oprogramowań.Rejestracja czasu pracy z wykorzystaniem…

Rejestracja czasu pracy z wykorzystaniem tych programów pozwala na bardzo precyzyjne kontrolowanie pracowników. Obowiązek użycia swej karty mają oni bowiem za każdym razem, kiedy opuszczają stanowisko pracy. Rejestracja czasu pracy tymi metodami to jednak nie tylko czytniki. Jest to cały system zaopatrzony także w kamery – to pozwala na uzyskanie wiedzy o tym czy pracownik sam skorzystał ze swojej karty, czy też może uczynił to za niego ktoś inny. Rejestracja czasu pracy z wykorzystaniem takiego oprogramowania największą rację bytu ma w dużych przedsiębiorstwach, gdzie wpisywanie się na listę obecności nie ma po prostu racji bytu. Systemy takie są o wiele bardziej wygodne, bo wszystkie dane zapisywane są komputerowo i nie ma konieczności gromadzenia papierów.